YPE html>

Politica de confidenţialitate


Prin accesarea acestui site și prin completarea formularelor online, utilizatorii sunt de acord ca datele personale (nume, prenume, număr telefon, adresa de corespondență, e-mail, specialitate, loc de munca, grad profesional, cod parafa) să intre în baza de date a Asociatiei centrul pentru inovare in domeniul medical Inomedica. Informațiile personale sunt prelucrate în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice și prelucrarea datelor cu caracter personal.


Asociatia centrul pentru inovare in domeniul medical Inomedica își rezervă dreptul de a prelucra, publica și utiliza în scopuri statistice și de marketing informațiile mai sus menționate, fără alte obligații și plăți ulterioare față de cei ce au furnizat aceste date, în conformitate cu scopul activității asociatiei.

In baza unui e-mail la adresa: suport@inomedica.ro , ne obligam să rectificam, să actualizam, să blocam, să ștergem sau să transformam în date anonime și să încetam prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform normelor GDPR intrate în vigoare la data de 25.05.2018, care privesc prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. De asemenea, utilizatorul își poate exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: să obțină o data pe an confirmarea faptului că datele sunt sau nu prelucrate, să intervină asupra datelor furnizate, să se opună prelucrării datelor din motive întemeiate și legitime legate de situația lui particulară.

Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că trebuie să își apere drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.

Asociatia centrul pentru inovare in domeniul medical Inomedica utilizează informații din datele personale ale utilizatorilor pentru a confirma completarea activitatilor educationale si obtinerea creditarilor specifice de la autoritatile competente (de exemplu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania, etc)

Asociatia centrul pentru inovare in domeniul medical Inomedica nu iși asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă.

Asociatia centrul pentru inovare in domeniul medical Inomedica este înregistrată, ca operator ce prelucrează date cu caracter personal, la ANSPDCP cu nr. 30319.